Sett inn:    
Synlighet:     Module:   
 

     

                                                                               

            

Enkel betalingsinformasjon for turister  
BETALINGSINFORMASJON  
HALSNØYSAMBANDET RV. 544
 
Bomstasjonen er automatisk. Den er uten betjening og har ikke myntinnkast eller kortleser. Kjør gjennom uten å stoppe.
 
BETALINGSMÅTER:
Med AutoPASS brikke  
Du kan betale med gyldig AutoPASS brikke og kjøre direkte gjennom. Passeringen blir belastet din avtale. Du kan inngå avtale om brikke og rabatt med Halsnøysambandet. Avtale kan inngås på nett- www.halsnoysambandet.no.
Uten AutoPASS brikke
Passerer du uten brikke, blir det tatt bilde av bilskiltet. Faktura for passeringsavgiften blir sendt i posten til eieren av kjøretøyet.
Alternativt kan du
betale på nett  www.halsnoysambandet.no innen 3 dager.
 
FOR TURISTER
Betalingsløsning på nett basert på forhåndsregistrering av personlig kredittkort. Se mer informasjon på www.autopass.no om Visitors Payment.
 
For mer informasjon: www.autopass.no og servicetelefon 02012
 
Bompengeselskap:
Fastlandssamband Halsnøy AS, Postboks 49, 5445 Bremnes.

Kundeservice: 815 11 083
 
Pris:                        Kjøretøy tom <3,5 tonn KR. 100,-.
                                Kjøretøy over >3,5 tonn KR. 320,-.
       

 
 
 
 
     

My scholarly supervisors are severe, they usually want me to bring only itemized narrations, however it is really sticky for me. Pupils targeted to address for specific support skillful websites such as custom written term paper

 
Logg inn